FRANCIE - Provence 2.-9.4.2017                                               cena: 9.990,-
 

zpět na nabídku zájezdů

 

PROGRAM KE STAŽENÍ A TISKU ZDE

 

 
 

1.den

neděle

2.4.2017

Odjezd z Brna v 16:00 hod. (parkoviště naproti OD TESCO ve městě na ulici Dornych, v místě bývalého hotelu Metropol. Cesta non-stop pouze s hygienickými přestávka přes Německo, Švýcarsko do Francie. 

 

 

- noc projetá v autobusu

 

2.den

pondělí

3.4.2017

 

Ranní zastávka na hygienu a snídani. Dopoledne prohlídka unikátního středověkého městečka Perouges, jehož historie sahá do 4. století. Krásné středověké uličky a domky z 15.-17. stol, nikde nenajdete ani asfalt, ani beton. Velmi oblíbené nejen turisty, ale i filmaři, pro natáčení historických filmů. Odpoledne se podíváme do Lyonu. Unikátní středověké centrum města je po Praze nejrozsáhlejší městský areál na seznamu UNESCO. Více než 300 domů z 15.-17. stol. tvoří největší renesanční komplex v Evropě. Po prohlídce pokračujeme do městečka Hauterives, kde navštívíme pohádkový palác pošťáka Chevala. Tento snílek si splnil celoživotní sen, když během 33 let vlastníma rukama vytvořil fantastický palác, jedinou architekturu naivního umění na světě, dnes magnetem turistů. V podvečer odjezd na ubytování.

- 1. nocleh ve Valence

 

 

 

3.den

úterý

4.4.2017 

Po snídani se podíváme na kouzelné dílo přírody, kaňon řeky Ardeche, který patří k nejkrásnějším kaňonům Evropy. Odpoledne zastávka u Pont du Gard, dále prohlídka Avignonu - podmanivá atmosféra opevněného města, kdysi sídla papežů, město s téměř 5km hradeb, 8 branami a 39 věžemi. Papežský palác, avignonský most a výhled na slavný Chateau nef du Pape. V podvečer zastávka u hradu Tarascon - mohutná pevnost ze 14. století, které obýval legendární René z Anjou - známý jako „dobrý král René“.

 

 - 2. nocleh ve Arles 

 

4.den

středa

5.4.2017

Ráno odjezd k návštěvě Aigues Mortes (Mrtvé vody) - mohutná pevnost odkud v roce 1248 vyplouvala flotila na první křižáckou výpravu. Dále Stes Maries de la Mer - podle legendy právě sem v roce 40 připluly na lodičce z Palestiny tři svaté Marie s černou služebnicí Sárou, ta je uctívaná jako patronka cikánů a její relikvie jsou uloženy v kostele. Krajem Camargne přijedeme do Le Baux - velkolepá poloha na skalním ostrohu, úchvatný výhled do kraje. „Město ruin“ vytváří kolorit, pro který je toto místo turistickým magnetem. Na závěr dne St. Rémy - v roce 1503 se zde narodil věštec Nostradamus, ruiny římského sídla Glanum  Livii z 1.-3. století, psychiatrická léčebna, kde se léčil malíř Vincent van Gogh.   

                      

- 3. nocleh ve Arles

   

5.den

čtvrtek

6.4.2017

V průběhu dne prohlédneme baziliku Notre Dame de la GardeMarseilles, odkud je nádherný výhled na celé město, na pevnost d´If spojenou s hrabětem Monte Christo, procházka kolem Starého přístavu s množstvím rybářských restaurací. odpoledne výlet do St. Tropez - snobské letovisko proslavené filmy s L. de Funesem. V blízké vesničce Ramateulle je pohřben známý francouzský herec Gérard Philipe. Navečer přijedeme do dalšího letoviska, místa konání nejznámějších evropských filmových festivalů - Cannes.

   

- 4. nocleh apartmány v Cannes

 

6.den

pátek

7.4.2017

 

Po snídani se vydáme do kopců do městečka Grasse - nejznámější výroba parfémů v této oblasti, prohlídka s možností nákupů. Pokračování do Castellane Napoleonovou cestou, kterou se na jaře 1815 vracel Napoleon Bonaparte z vyhnanství na ostrově Elba do Paříže. Dále  nádhernou trasou s vyhlídkami do Grand Canyon du Verdon, panoramatická cesta končí u jezera Svatého kříže u půvabného městečka Moutiers. Přes Digne ukončíme den v městečku Gap v podhůří Dauphinských Alp.        

- 5. nocleh ve Gap

 

 

7.den

sobota

8.4.2017

Ráno odjezd přes Grenoble do olympijského města Albertville - drobné nákupy před cestou domů. Odpoledne přes Chamonix - pod nejvyšší horou Evropy, Mont Blanc (4807 m), švýcarské Martigny, Vevey, Bern, Basilej, dále přes SRN a hr. přechod Rozvadov zpět do ČR.

 

- noc projetá v autobusu

   

8.den

neděle

9.4.2017

Předpokládaný příjezd do Brna před polednem.   

 

Program může být přizpůsoben časovým limitům, nebo nepředvídatelným okolnostem.

 

V ceně zájezdu:

doprava klimatizovaným autobusem s WC a DVD; ubytování; služby průvodce;

pojištění CK proti úpadku

 

Cena nezahrnuje:

žádné vstupy; pojištění léčebných výloh v zahraničí (lze uzavřít v naší CK)

 

      

PROGRAM KE STAŽENÍ A TISKU ZDE

 

                                             Cestovní smlouva:     Všeobecné podmínky:

 

           

 

INFO:

    Renneská tř. 22a, 639 00  BRNO, tel./fax.: 541 220 187, e-mail: CK-Trojacek@email.cz,

web: http://www.jedotour.cz/ckjt