NĚMECKO - Hanzovní města 10.-14.6.2020                           Cena: 6.290,-
 

zpět na nabídku zájezdů

 

PROGRAM KE STAŽENÍ A TISKU ZDE

 

Výlet vás zavede do překvapivě krásného kraje severního Německa. Rozsáhlé oblasti byly osídlovány od 6. století  mnoha slovanskými kmeny. Patří do historie tohoto území, i když byly postupně vytlačovány, nebo asimilovaly s novými obyvateli. Své stopy zanechaly nejen v názvech řady obcí. Během několika dnů budete nadšeni krásou dokonale zachovalých hrázděných městeček, historickými hrady, zámky, nebo přírodními krásami Lüneburského vřesoviště. Ochutnáte atmosféru už od 19. století velmi oblíbených míst rekreace na pobřeží Baltského moře. Pro otužilejší se v případě krásného počasí nabízí koupání v moři, pro všechny pak lázeňské komplexy, promenády, staré větrné mlýny, vyhlídky na moře z pobřežních skal… Hlavními lákadly ovšem budou historicky významná a bohatá města, obchodní centra  středověké Evropy, která byla sdružena v  mocné instituci Hanza. Pozůstatkem slávy je impozantní cihlová gotická architektura, i jejich současná  moderní krása.

 

 
 

1.den

středa

10.6.2020

Odjezd z Brna v časných ranních hodinách (parkoviště naproti OD TESCO ve městě na ulici Dornych v místě bývalého hotelu Metropol), zastávka pro účastníky v Praze. Dále cesta jen s hygienickými zastávkami. Vpodvečer se odměníte  prohlídkou starobylého Hanzovního svobodného města BRÉMY (památka UNESCO). Pečlivě opravena je velkolepá gotická radnice, socha sv. Rolanda, dóm sv. Petra, řada paláců i hrázděných domů, i z pohádky bří Grimmů proslulá Socha brémských muzikantů. Uličky kdysi nejchudší čtvrti města  jsou dnes s mnoha galeriemi a romantickými zákoutími oblíbenou procházkou i možností posedět v některé z mnoha zdejších hospůdek.

 

 

- 1. noc - hotel v Brémách

 

2.den

čtvrtek

11.6.2020

 

Po snídani cestou do největšího národním parku Německa, Lüneburského vřesoviště, se podíváme do krásného historického města CELLE, se stovkami hrázděných domů a renesančním zámečkem. Dále už projedeme oblastí vřesovišť. Ta sice kvetou koncem srpna, ale desítky půvabných vesniček s hospodářskými staveními a velmi pečlivě chráněnou přírodou jsou celoročně navštěvovanou oblastí. Na závěr dne navštívíme další krásné město Lüneburg. Opět nádherná radnice, chrámy, náměstí, hrázděné domy. Zážitek může doplnit bohatá nabídka občerstvení od rybích specialit po vynikající cukrárny, nebo  večeře v některém starobylém hostinci.

- 2. nocleh - hotel v Lübecku

 

 

 

3.den

pátek

12.6.2020 

Dopoledne se podíváme jen 20 km severně od Lübecku na pobřeží Baltského moře. Výběr je lákavý - do lázeňského městečka Timmendorfer Strand, případně na proslulou plážovou alej do Scharbeutz nebo na skalnaté pobřeží v Brodtener. Vrátíme se, abychom si vychutnali prohlídku historicky velmi významného města, bohatého LUBECKU (UNESCO). Donekonečna budete obdivovat architektonické skvosty mimořádně zachovalého historického města, kdysi zvaného „Královna hanzy“ i  jeho kulisu, vodní ramena řeky Trávy a Labsko-lübeckého kanálu, které rámují město.

 

 - 3. nocleh - hotel v Lübecku

 

4.den

sobota

13.6.2020

Po snídani odjezd do Svobodného hanzovního města HAMBURK.  Druhé největší město Německa má mnoho nej… Nejklidnější, nejpříjemnější, nejexkluzívnější velkoměsto země. Současně největší a nejvýznamnější přístav země v ústí řeky Labe, nazývaný  „Brána do světa“. Všudypřítomnou vodu Labe a mnoha kanálů můžete vidět z mostů. V Hamburku je  překlenuje 2428 mostů. Můžete také absolvovat projížďku lodí, při které uvidíte někdejší stavby cihlových přístavních skladišť, populární Speicherstadt, i část přístavu. Zdarma vyhlédnete do všech světových stran z ochozu nové úžasné stavby budovy Labské filharmonie. K tomu efektní stavba radnice (možnost prohlídky), řada chrámů, procházka po nábřeží jezera Vnitřní Alster, obrovské nákupní možnosti, nepřeberný výběr restaurací a kaváren. Vpodvečer odjezd zpět k domovu se zastávkou u někdejší rezidence meklenburských velkovévodů, zámku Ludwigslust a jedinečného zámeckého parku s mnoha vodními hříčkami, kaskádami a kanály.

- noc projetá v autobusu

 

5.den

neděle

14.6.2020

 

Předpokládaný příjezd do Prahy a Brna v časných ranních hodinách.

 

Program může být přizpůsoben časovým limitům, nebo nepředvídatelným okolnostem.

 

V ceně zájezdu:

doprava klimatizovaným autobusem s WC a DVD; 3x ubytování v hotelu (2-lůžkové

pokoje s příslušenstvím); služby průvodce; pojištění CK proti úpadku

 

Cena nezahrnuje:

žádné vstupy; snídaně v hotelu; pojištění léčebných výloh v zahraničí (lze uzavřít v naší CK)

      

 

PROGRAM KE STAŽENÍ A TISKU ZDE

 

 

                                             Cestovní smlouva:     Všeobecné podmínky:

 

           

 

INFO:

    Renneská tř. 22a, 639 00  BRNO, tel./fax.: 541 220 187, e-mail: CK-Trojacek@email.cz,

web: http://www.jedotour.cz/ckjt